fredag 8 februari 2013

Parafras av Lasse Åbergs konst

Niorna har utifrån en föreläsning av Lasse Åberg valt ut ett konstverk som de har arbetat vidare med och tolkat på sitt sätt, här är några exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar